Umenie propagandy

Kedy hovoríme o umení
Umenie má mnoho definícií, no jedna z nich o ňom hovorí ako o “produkte ľudskej tvorivosti”. Zatiaľ však nie je vymedzená jasná hranica, určujúca čo môžme zaradiť k umeniu a čo už nie. Viac svetla do tejto problematiky môže vniesť náš pohľad na abstraktné formy tvorivosti alebo na gýč. Čo ale s volebnými billboardami, reklamami či plagátmi, kam ich treba zaradiť? Spory o definíciu propagandy vedieme už roky a odpoveď je zatiaľ v nedohľadne.

komunismus

Nie je to len politika
Slovo propaganda vo väčšine ľudí evokuje spojenie s politikou, falošnými správami či vymývaním mozgov. Je pravda, že práve politika je z historického hľadiska najrozšírenejšou, no nie je jedinou sférou jej aplikácie. Môžeme teda hovoriť v tejto spojitosti o dobre a zle? Napríklad so slovom zlo sa mnohým môže vybaviť Joseph Goebbels alebo nám dobre známa komunistická propaganda, no hľadanie dobra nemusí byť také jendoduché. Otázka morálky je totiž na každom z nás, rozhodnutie o ňom má v rukách každý jednotlivec.

komunista

Pravda a klamstvo v rovnováhe
S množstvom médií sa k nám v súčasnosti dostávajú aj kvantá informácií, ktoré si každý sám musí vyhodnotiť ako pravdivé či klamstvá. Záleží len na človeku, na ktorú stranu sa prikloní v danom mediálnom spore a komu uverí, no takmer vždy ho niekto aspoň sčasti oklame. Toto je realita a treba sa s tým zmieriť. Platí zásada, že nie všetko, čo vidíme a počujeme je pravda, ale nemusí to byť ani klamstvo. Vyriešiť tento rébus sa dá nájdením takzvaného „spoľahlivého zdroja“.

…na záver
Na to, aby vás zaujala hudba či obraz, treba istú dávku talentu, tak je to aj pri propagande. Kompozícia reklamných spotov, farby či herci, to všetko vyžaduje také isté myslenie ako pri hudbe či maľbe, a tak z tohto pohľadu môžeme hovoriť o umení. Súčasťou umeleckého odvetvia vždy bola aj kontroverzia. A je tu ešte jedna nezodpovedaná otázka: je reklama propagandou? Pri zamyslení sa nad tým, ako sa snaží zmeniť náš názor, keď nás presviedča, že práve tento čistiaci prostriedok je ten najlepší, možno dôjsť k záveru, že asi na tom niečo bude.