Kľúčom k vytvoreniu nezvyčajného podnikania sú inovácie

Je takmer nemožné prinútiť ľudí, aby prišli na nové nápady, kľúčom však je nájsť spôsob, ako nové nápady zachytiť tam, kde sa prirodzene vyskytujú.
Nemusíte inovovať sami, skúste zapojiť svoj tím a nájdite metódy, ktoré vám pomôžu premýšľať v prospech vášho podnikania. Tu sú štyri typy brainstormingu, ktoré vám pomôžu prísť na niečo nové.

tým
 
Netradičné prístupy
Nemusíte sa vždy vybrať tradičnou cestou. Nové nápady si vyžaduje kreativitu a aj trocha risku. Niekedy to znamená zmenu starého spôsobu myslenia.
Napríklad v niektorých spoločnostiach sa zamestnanci zapájajú do „negatívne brainstormingu“, ktorý začína niečím, čo by ste chceli zlepšiť, alebo problémom, ktorý je potrebné riešiť. Namiesto hľadania riešenia tejto problematiky, účastníci diskutujú o možných spôsoboch, ako tento problém ešte zhoršiť. Toto cvičenie má tendenciu byť jednoduchšie, a môže skutočne viesť k nejakému smiešnemu riešenie. Účastníci potom berú na vedomie všetky „najhoršie “ scenáre. Neskôr hľadajú presný opak každého nápadu alebo aspoň pozitívnu stránku. Pri preskúmaní týchto teraz pozitívnych charakteristík hľadajte spoločné témy a zhodnoťte, či niektoré z týchto spoločných znakov vám umožňujú  skutočne riešiť pôvodný problém.
 
Intrapreneurship
Intrapreneurship inšpiruje každého jednotlivého zamestnanca, aby premýšľal ako podnikateľ, šiel do rizika a dal svojim nápadom moc.
Už len podnikanie samo o sebe prináša pokrok, pretože zamestnanci, ktorí pracujú s myslením podnikateľa, využijú všetky zdroje pri riešení problémov. Keď manažment podporuje podnikanie, motivuje to zamestnancov, ktorí často prídu na veľmi zaujímavé nápady.
Uistite sa, že každý pracovník vie, že vynaliezavosť je vítaná a dokonca žiadaná. To nielenže prinesie nové nápady z rôznych perspektív, ale aj vaši zamestnanci sa cíti viac sebavedomí a potrební vo svojej práci.

blok
 
Spolupráca
Dva (alebo viac) je viac ako jedna. Vaša skupina by mal byť tím, ktorý pracuje spoločne, a nie súťaživí zamestnanci. Na spoločnú vlnu sa môžete naladiť plánovaním meetingov a výletov pri prijatí nových zamestnancov alebo mimoriadnych príležitostí, aby sa každý mohol viac zoznámiť.
Leadri skupín by mali najprv zabezpečiť, aby mali zamestnanci možnosť navzájom sa spoznať. Začínajúci zamestnanci by sa mali najprv stretnúť so všetkými ostatnými členmi tímu, čo im pomáha rýchlejšie sa prispôsobiť. Takto sa noví zamestnanci zbavujú stresu, rýchlejšie sa adaptujú a tiež rýchlejšie spolupracujú.

Môžete sa tiež obrátiť na ľudí vo vašej spoločnosti, ale mimo vášho tímu. Pomoc od tých, ktorí nie sú zasvätení do projektu, môže zmeniť váš pohľad na daný problém, alebo načrtnúť riešenie na ktoré by vaši pracovníci nikdy nepomysleli.
Snáď najjednoduchší spôsob, ako leader môže stimulovať spoluprácu a tok myšlienok, je stanoviť jednoduché očakávania.