Presklenená fasáda alebo získajme estetické výhody

Konštrukciou presklenených fasád sa bezpochyby postaráme o elegantnú a estetickú stránku danej budovy a jej priestorov, no pozrime sa aj na praktickú stránku, pričom by sa ku konštrukcii zasklenenej fasády malo použiť viacvrstvové sklo. Čiže dvoj alebo trojsklo s izolačnými vlastnosťami využitím hliníkových systémov, inak povedané použijeme hlinikove fasady, ktorých využitie môžeme viditeť pri presklenených fasádach na rôznych moderných budovách, či už ide o novostavby, kancelárske budovy, autosalón, športové haly, a pod.
skleněná budova
Estetická stránka je z pohľadu využitia skleneného materiálu v podstate istá, no správnou inštaláciou presklenenej fasády dosiahneme aj kvalitné osvetlenie, respektíve dostatočné presvietenie priestorov, minimálne tepelné straty a izolačné vlastnosti. Z hľadiska izolácie vravíme konkrétne o izolácii zvuku či nadmerného hluku z vonkajšieho prostredia a takisto úsporných vlastnostiach, kedy z priestorov nevychádza potrebné teplo. Moderné zasklenenie sa viditeľne podpíše na komfortnejšom a estetickom bývaní, ako aj na bohatšom vizuálnom efekte zvonku.  Sklo a sklenený materiál je navyše v priateľskom vzťahu s ekologickým zmýšľaním.

fasáda ze skla
Z pohľadu interiérov a teda vnútorných priestorov a ich zvýšenej kvality vravíme predovšetkým v dôsledku prepúšťania denného svetla, ktoré nám dopraje práve sklenená fasáda alebo sklenené prvky celkovo. Z týchto vlastností následne vyplýva aj nižšia odkázanosť na pravidelné používanie svetelných produktov. V prípade, ak interiér disponuje ešte sklenenými priečkami či sklenenými dverami, je to výhra a budú osvetlené aj „schované priestory“, prakticky veľká časť vnútorných priestorov. To však dosiahneme aj využitím presklenených fasád. Výroba skla je síce energeticky náročná, to je pravda, ale jeho finálna podoba nám dopraje úsporné možnosti a spomenuté ekologické varianty.