Technika

V oblasti biológie a mikrobiológie spoločnosť dosiahla veľký pokrok, pretože vedci nie len, že predlžujú život, ale ho aj vytvárajú. Keď sa povie výraz “vytvárať život“, nie je to pre nás nič výnimočné, pretože denne sa rodia deti po celom svete a vytvoriť dieťa, a teda aj ľudský život nie je žiadna veda. Ale okrem prirodzeného tvorenia ľudských životov, sú tu životy vytvorené vďaka vedcom a vďaka technike, ktorú títo vedci používajú. V laboratóriách dokážu vytvoriť život bez toho, aby spojili muža a ženu. Dokážu to vďaka mnohým technickým pokrokom a vynálezom. Najviac diskutovanou témou v tejto oblasti je klonovanie.

mikroskop

Klonovanie organizmov znamená vytváranie nových organizmov s rovnakou genetickou informáciou ako má bunka, podľa ktorej vedci klonujú. Toto klonovanie robia za pomoci DNA, s ktorým pracujú a rôzne ho pretvárajú, tak, aby organizmus mal požadovaný tvar a veľkosť. Vynález v molekulovej biológií môže byť použitý na tvorbu orgánov a ľudského ústrojenstva alebo na opravu tkanív alebo na nahradenie poškodených tkanív. Poškodenie tkaniva nie je viditeľné ľudským okom, a preto sa používa ďalší významný vynález v oblasti biológie a tým je mikroskop. Mikroskop je dôležitý, pretože nám umožňuje vidieť aj to, o čom nevieme, že existuje. Môžeme vidieť a preskúmať mikroorganizmy, ktoré nie sú viditeľné voľným okom.

dna

Technika je v tomto smere veľký pomocník, pretože vďaka rôznym prístrojom vedci dokážu takmer všetko. Taktiež v tejto oblasti vedci dokážu pomocou prístrojov pracovať s ľudským telom a vedia ovplyvniť jeho myslenie. Dnes už sa vedia vedci dostať do sveta snov človeka, vedia prísť na to, na čo daný človek myslí, a to všetko iba vďaka prístrojom. Okrem toho, vedci dokážu za pomoci rôznych meracích prístrojov merať a mapovať náš mozog a jeho kapacitu. Na základe dôsledného preskúmania nášho mozgu, vedci vedia vytvoriť umelú inteligenciu, ktorá funguje na podobnom princípe ako mozog.